Referencje

Referencje - opinie

Poniżej prezentuję referencje wybranych firm, które skorzystały z moich usług w ramach szkoleń, konsultacji oraz audytów. Dla Mnie było to niezwykle bogate i twórcze doświadczenie współpracując z firmami, z którymi współpracowałem i współpracuję nadal.

Nowa Itaka sp. z o.o.

Forum Media Polska sp. z o.o.

Widoczni