Skuteczne, etyczne … uwalnianie klienta od uciążliwej umowy